Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Rørvig. 6. august 1913

omarbejder hans Dramatisering i Fællesskab

Rørvig.
6.8.13.

Kære Frue!

Jeg skynder mig at tilbagesende Dem Oversættelsen, da jeg tror, at "Südd. Monatshefte" venter på den. Jeg lovede Redaktionen mit Bidrag i Juli. Jeg beder Dem derfor sende det til München snarest.

"Den bette Mand" – jo, dermed forståes virkelig (på jysk) "Fanden".

"Pisspott" lyder godt i danske Øren – jeg lader altså Ordet stå.

Men hvorfor har De (Side 44) oversat "Kort fortalt" med "Kurz gesagt" – 2 er Synd, en Dødssynd – o, kære Fru Mann, om De vidste, hvad1 det gør ondt! Når De nu sender Oversættelsen, må De endelig forlange Korrektur. Og så må De endelig også fritage mig for al Korrespondance med Redaktionen. Alle Aftaler må træffes gennem Dem, der på mine Vegne kan skalte med Smeden som De vil udenfor Rigets Grænser, blot De vil dele Honoraret søsterligt med mig. Broderparten tager altså jeg; det vil sige 2/3 af alt, hvad der indkommer fra "Südd. Monatshefte", 1/2 af det øvrige. Dog er jeg villig til også at dele "Monatsheftes" Honorar ligeligt med Dem, i Fald dette ikke bliver over 3 150 Mark. Skal dette være en Aftale?

Hr. Bergstrøm er for Øjeblikket her i Rørvig i Anledning af "Lille Rødhætte". Vi omarbejder hans Dramatisering i Fællesskab, hvorved jeg altså også får en Medbestemmelsesret angående Oversættelse. Men jeg tror forøvrigt, at der allerede er taget Bestemmelse i det Punkt. Hr. Bergstrøm har overladt Sagen til Hr. Hennings og véd derfor ikke med Sikkerhed, om en bindende Aftale er truffet.

Venlige Hilsner herfra og Tak for Deres Brev.

Deres meget hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] hvad: kan dårligt læses som "hvor"; skriftbilledet er identisk med det "hvad" der står længere nede på side 2. tilbage