Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Rørvig. 24. juli 1913

Bergstrøms selvstændige Arbejde

Rørvig.
24.7.13

Kære Fru Mann!

Vel mødt igen!

Dramatiseringen af "Rødhætte" er Hj. Bergstøms selvstændige Arbejde, som han i enhver Henseende frit disponerer over. Jeg beder Dem derfor om at henvende Dem til ham om Oversættelsen. Skulde han spørge mig til Råds, kan De være sikker på min bedste Anbefaling.

"Süddeutsche Monatshefte", München, har bedt mig om et Bidrag. Jeg har et sådant færdigt og vil spørge Dem, om De vil og kan oversætte det straks og fra Håndskrift (min egen). Det sidste bliver vel næsten det vanskeligste for Dem√; men Redaktionen har absolut forlangt et Bidrag, der ikke tidligere har været trykt, og den betaler forhåbenlig derefter. Såsnart jeg har modtaget Deres Svar, skal Manuskriptet blive Dem sendt. - Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[i margin:] Hj. Bergstrøms Adresse er: Norske Alle, Holte.