Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 11. marts 1914

lade mig ude af Betragtning

Snekkersten.
11.3.14.

Kære Fru Mann!

Jeg har været sengeliggende nogle Dage, og af den Grund har Deres sidste Brev ligget så længe ubesvaret. De meddeler mig, at De skal udgive en Samling "Nordiske Mesternoveller"1, og at De til Brug for denne Samling har udset Dem "Den kgl Gæst" og allerede i den Anledning har ordnet Dem med Diederichs. At også jeg har en Interesse i Sagen, synes De derimod ikke at have tænkt på, 2 og jeg bliver derfor nødt til at minde Dem om, at min Tilladelse heller ikke er overflødig.

Og lad mig med det samme sige, at jeg√ foreløbig må modsætte mig Deres Ønske, fordi jeg overhovedet er meget utilbøjelig til at lade mig repræsentere i den Slags Samlinger, især sålænge jeg intet veed om, af hvem og hvorledes de er sammensatte. Jeg må derfor på det bestemteste bede Dem om at lade mig ude af Betragtning ved dette Foretagende. – Modtag iøvrigt 3 en venlig Hilsen med Lykønskning til den bedstemoderlige Værdighed.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] se næste brev. tilbage