Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 1. december 1905

"Hans im Glück" bedre end den danske Titel

Hillerød.
1st Decb 1905.

Kære Fru Mann!

Tak for det tilsendte Honorar for Rejsebrevene1. Men en Ulykke er hændt! De Linjer, De havde skrevet på den til Afklipning bestemte Del af Postanvisningen, er forsvundne, uden at jeg har fået læst dem. Skulde de have indeholdt Ting af Betydning, må jeg – med mange Undskyldninger – bede Dem ved Lejlighed at gentage dem.

Jeg sender samtidig med dette Brev nogle Ark i Korsbånd. De vil her finde Fortsættelsen af 23d Kapitel (de første 8 Sider af Ark 13). Det øvrige har De allerede fået; når jeg dog sender disse (iøvrigt ureviderede) Ark, er det, fordi jeg heri har indført nogle Rettelser, som jeg beder Dem overføre til Deres Oversættelse. Særligt er Rettelserne Side 238 og 262 af Betydning; 2 men ingen er helt uvæsenlig.

På Mandag eller Tirsdag venter jeg Slutningen og sender den da straks. Der er i det hele 5 Ark tilbage, af hvilke De jo dog allerede har oversat to eller tre.

Hvad Titlen angår, da holder jeg efter nærmere Overvejelse endnu stadig på "Hans im Glück". Den passer i Virkeligheden aldeles fortrinlig, ja den synes mig bedre end selv den danske Titel. Jeg håber derfor, De kan overtale Forlaget til at bevare den. –

Jeg var glad ved påny at træffe Dem. Trods Deres store Arbejde synes Årene at glide sporløst henover Dem. Ifald De skriver til Frk. Anthonsen, vil De måske bringe en Hilsen fra mig og takke for venlig Modtagelse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Min nye, lillebitte Bog2 medfølger.

 
[1] Rejsebrevene: muligvis en (ukendt) oversættelse af de fem kronikker "Fra en Nordlandsrejse" der stod trykt i Politiken juli-september 1905. tilbage
[2] Bog: Borgmester Hoeck og Hustru. Et Dobbeltportræt, som udkom 2.12.1905 og som Mathilde Mann oversatte til Bürgermeister Hoeck und Frau. Ein Doppelporträt. Den tyske udgave kom i tre dele i månedsskriftet Die Frau oktober-december 1906. tilbage