Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 20. december 1905

Hans im Glück

Frederiksborg1

Kære Fru Mann!

"Kauer" og "Dåser" lader sig næppe oversætte. Men De kan i Stedet sætte Kæmpegrave (Hünengräber).

Til Lykke med Fuldendelsen. Nu kan De, kære Frue, fortjene at holde en rolig og glad Jul. Jeg sender Dem mine bedste Ønsker. – "Borgmester Hoeck" gør megen Lykke her. 2d Oplag er udkommen, og det lader til, at også et tredje bliver nødvendigt. Den må De endelig sende Insel-Verlag.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[i venstre margin:] Jeg sender en Avis2 med Meddelelser, der måske kan komme Dem til Nytte ved Anbringelsen af Hans. –

 
[1] brevkort adresseret til: "Frau M. Mann / Uhlenhorsterweg 36 / Hamburg 21 / (Tyskland)"; poststemplet: "Frederiksborg 20.12.05 4-5 E" og "Hamburg 21 21.12.05 10-11 V". tilbage
[2] Avis: kendes ikke. tilbage