Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Lindersvold. 1. januar 1906

Oversættelsesretten

f.T. Lindersvold
1st Jan. 1906

Kære Fru Mann!

Mange Tak for venlig Jule- og Nytårshilsen og modtag de bedste Ønsker for Dem og Deres i det kommende År.

Jeg har fra Frk Julia Koppel i Hamburg fået Forespørgsel om Oversættelsesretten til "Borgmester Hoeck"; 2 men jeg kan vel svare, at den er bortgiven.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

De resterende Hefter (eller rentrykte Ark) af Lykke-Per skal blive Dem sendt, når jeg kommer hjem.