Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 29. oktober 1906

DFL regnes herhjemme for mit bedste Værk

Hillerød
29d Oktb. 1906.1

Kære Fru Mann!

Omstående Kvittering for de modtagne Penge er forhåbenlig fyldestgørende. Også Bøgerne har jeg modtaget, og jeg takker Dem ret for Ulejligheden med at sende dem. Jeg har endnu kun kunnet kigge lidt i dem, da jeg har et Arbejde for, hvormed det haster; men så meget har jeg dog allerede set, at der er en Mængde og ofte højst uheldige Trykfejl i den. Jeg anfører som Eksempel: 2d Del, Side 215, 2d Linje, hvor selve det udhævede Ord aldeles forvirrer Meningen, og det på et af Bogens afgørende Punkter. Side 253, samme Bind, står der i 13d Linje fra neden "wahr" i Stedet for "mehr", hvad der gør det efterfølgende meningsløst. Jeg kunde nævne adskillige flere kedelige Fejl 2 af den sidste Slags; men forhåbenlig vil Læserne af sig selv opdage Fejltagelserne, eller i alle Fald forstå, at der foreligger sådanne, og fritage mig for Skyld.

Om selve Oversættelsen kan jeg, som sagt, endnu ikke dømme, og måske er jeg overhovedet slet ikke i Stand dertil; men jeg er sikker på, at den er god, og nu har De jo også Attest for, at i hvert [Fald] Sproget i den er fortrinligt. Jeg har dog studset hist og her, når jeg har slået op i Bogen og sammenlignet med Originalen, f. Eks. 1st Bind S. 479, 2 L.f.n. glauben sollte (turde tro), S. 229, 14 L.f.n. genaue Unterrichtung (nærgående) S. 232, wunden Punkt berührt (stukket til hans ømme Punkt). Det er jo Småting; men det er dog den Slags Ting, der giverberøver Fremstillingen noget af dens Liv og Farve.

Tag mig nu ikke disse Bemærkninger ilde op. Jeg er overbevist om, at jeg i det hele og store vil være glad for Deres Oversættelse, og jeg håber på et fortsat Samarbejde. Med "Asgårdsrejen" skal De dog vist næppe ulejlige Dem. Men hvordan går det med "Borgmester Hoeck"? Og hvornår tænker De på at tage fat på Oversættelsen [fortsat nedad i venstre margin] af "Det forjættede Land". Jeg tror, at netop denne Bog har store Chancer i Tyskland. Den regnes herhjemme for mit bedste Værk. – Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[kvittering:]

Modtaget 1500 Mark – er femten Hundrede Mark – som min Andel i Oversættelseshonoraret for 1st Oplag af Lykke-Per på Tysk, Insel-Verlag, Leipzig.

Hillerød 28d Oktb 1906.

Henrik Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Frau M. Mann / Uhlenhorsterweg 36 / Hamburg 21 / (Tyskland)"; frimærke afrevet; poststemplet "Hamburg 21 31.10.06". tilbage