Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 13. marts 1907

så mange meningsforstyrrende Fejl

Hillerød.
13d Marts 1907.

Kære Fru Mann!

Da De forleden var taget herfra, tog jeg påny Deres Oversættelse af "Lykke-Per" for mig for at se, om jeg skulde have gjort Dem Uret med Hensyn til Mængden af Skrive- Tryk- og andre Uagtsomhedsfejl. Jeg slog op på må og få i 1st Del; det blev Side 224 og fandt i Linje 9 fra neden "sfinxagtig Finger" (!) i Stedet for "sfinxagtige Træk", S. 226, øverste Linje, "bezeichnende" (altså betegnende) i Stedet for beregnende, hvad der dog giver en anden Mening. – Og således blev det ved fra Side til Side, så jeg blev ganske melankolsk derover. At Bogen trods så mange meningsforstyrrende Fejl har kunnet blive forstået og 2 anerkendt, er lidt af en Gåde.

Jeg tror, De selv må indrømme Nødvendigheden af, at der for eventuelle nye Oplags Skyld bliver foretaget en omhyggelig Revision af det hele Værk, (– og De mente jo, at i hvert Fald ét nyt Oplag var sikret.) Der må på Forlagets Regning engageres et sprogkyndigt Menneske til at læse en Korrektur og sammenligne denne med Deres Manuskript. Dersom De ønsker det, skal jeg selv skrive til Dr. Kippenberg1 derom. Jeg sætter mig dog i Forbindelse med ham i Anledning af "Det forjættede Land", idet jeg, som De foreslog, en af Dagene sender ham den engelske Oversættelse af Bogen.

Iøvrigt takker jeg Dem for Deres venlige Besøg og håber, De vil forstå, i hvor høj Grad vi begge 3 er interesserede i, at "Hans im Glück" renses for alle Misprydelser.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Dr. Kippenberg: leder af Insel-Verlag fra 1905 til sin død 1950. tilbage