Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 19. juni 1908

Novellerne først

Hillerød.
19d Juni 1908

Kære Fru Mann!

Det er min bestemte Mening, at vi alligevel ikke bør tage mod Eug. Diederichs Tilbud. Kan De huske, at jeg i sin Tid foreslog Dem først at foranstalte en tysk Udgave af mine bedste Noveller, der kunde befæste den gode Mening om mig i de literært interesserede Krese, som "Hans im Glück" havde skabt; så kunde vi bagefter nok vove at udgive "Det forjættede Land", der jo alene derved at den er tyve År gammel, vil have vanskeligere ved at interessere Nutidslæsere; og vi kunde så også gøre os Håb om at få den bedre betalt. 2 Det viser sig nu, at min Plan burde have været fulgt, og den kan jo endnu realiseres. Et mindre Bind udvalgte Noveller vil der√ sikkert uden Vanskelighed kunne findes Forlægger til; ja jeg kunde tænke mig, at Insel-Verlag vilde tage det, når vi ikke stiller for store Fordringer. Jeg er ikke meget for at skifte Forlægger; det ser ikke godt ud og er i Længden uholdbart.

Mit Forslag er da dette: gem Deres Oversættelse af "Det forjættede Land" hen endnu en lille Tid; saml nogle af mine Noveller (som jeg i så Fald skal opgive Dem) og tilbyd Insel-Forlaget dem. De skal se, det vil vi i Længden begge to stå os ved.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.