Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Ahlmanns Allé 4, Hellerup. 3. juni 1910

selv lidt Invalid


3/6 10
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.

Kære Frue!

De bad mig om at opgive Dem Rækkefølgen af de oversatte Fortællinger, og her er den:

1) "Den kongelige Gæst".
2) "Thora van Deken". Et Portræt.
3) "Borgmester Hoeck og Hustru".
4) "Af en Tornekrans".
5) "Det store Spøgelse".
6) "Højsang".

Dersom nogen af Fortællingerne skal udgå, må det være Nr. 4; men jeg forventer, at Hr. Diedrich tager dem alle. –

Her har vi Sygdom, og jeg er selv lidt Invalid. Alene det er Grunden til, at jeg ikke personlig1 overbringer Dem denne Liste.

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] personlig: Mathilde Mann var i 1910 (samme år som hendes fraskilte mand Friedrich Johann Bernhard Mann døde i Berlin) flyttet til København i en lejlighed Rosenvængets Allé 14, 3. sal, som hun beholdt til 1920. tilbage