Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Freiburg i. B.. 12. august 1912

[12. august 1912]
f. T. Goethestrasse 45 a.
Freiburg i. B.

Kære Fru Mann!

Jeg er just ikke opbygget ved Tanken om, at min snart 30 År gamle Fortælling skal vandre ud i Verden med Krykke og Stok uden mindste Ledsagelse af yngre og kraftigere 2 Kammerater. Jeg beder Dem sige til Dr. Kippenberg, at han selv må tage Ansvaret for at sende den Bedagede ud på egen Hånd. "Aus meiner Dornenkranz" kalder De Fortællingen; men det er kun Undertitlen. Den egenlige, oprindelige Titel kan jo ikke bruges og duer da heller ikke. Jeg ønsker Bogen kaldt "For 50 År siden"*), og Undertitlen: "Blade af min en Tornekrans". –

De skal snart få en ny Bog af mig til Oversættelse. Og jeg håber, at Berl. Tageblatt kan bruge den; men sikker derpå er jeg ikke. Vi får nu se!

Modtag, kære Fru Mann, en venlig Hilsen fra os alle.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

*) Eller måske bedre: "Mine unge Dage".