Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 6. november 1905

trykke Bogen anstændigt

Hillerød1

Kære Frue!

Tak for den tilsendte Meddelelse, der i høj Grad glæder mig; men De må endelig forpligte Forlaget til at trykke Bogen anstændigt, således at den ikke bliver væsenlig mindre i Arkantal end den danske Udgave. Måske var det allerbedst at anvende stort Oktav, så at Bogen kunde samles i 1 Bind; men Honoraret måtte da bestemmes i Forhold dertil.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Frau M. Mann / Uhlenhorsterweg 36 / Hamburg 21 / (Tyskland)"; poststemplet: "Frederiksborg 6.11.05 4-5 E" og "Hamburg 21 7.11.05 10-11 V". tilbage