Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 4. oktober 1905

i Nødsfald Slutningen efter 1st Udgave

Hillerød
4d Oktb 19051

Kære Frue!

Jeg har Gang efter Gang anmodet Trykkeriet om at fremskynde Arbejdet; men det hjælper ikke. Dog håber jeg at kunne sende Dem c 10 Ark med det første, og i Nødsfald kan Slutningen blive oversat efter 1st Udgave. – Det glæder mig, at vi har Håb om at få Bogen ud på Insel-Forlaget. Da 1st Bind har tilfredsstillet, vil 2d Bind også nok gøre det, og hvad 3d Bind angår, da har særlig dette mødt højstemt Anerkendelse fra alle Sider. – Dr. Langes Afslag ærgrer mig, og jeg er nu ked af, at han fik de første Breve.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Frau M. Mann / Uhlenhorsterweg 36 / Hamburg 21 / (Tyskland)"; poststemplet: "Frederiksborg 5.10.05 4-5 E" og "Hamburg 21 6.10.05 10-11 V". tilbage