Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 23. maj 1905

et nogenlunde klart Svar

Frederiksborg1

Kære Frue!

Tilgiv, at jeg ikke før har besvaret Deres Forespørgsel; men jeg har ikke før nu kunnet give et nogenlunde klart Svar. Trykningen fortsætter uafbrudt og regelmæssigt og vil, såvidt det nu kan skønnes, være tilendebragt 1st Oktb.

Venligst Hilsen

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

En halv Snes Ark medfølger i Korsbånd.

 
[1] brevkort adresseret til: "Frau M. Mann / Fischers Alle 20 / Altona Ottensen / (Tyskland)". Omadressering: "z/ Zeit in Schwerin/Meckl Strempelplatz Adr. Herrn Baron Hammer...". Poststemplet: "Frederiksborg 23.5.05 4-5 E" og "Altona Ottensen 24.5.05" og "Schwerin (Mecklb) 24.5.05 5-6 N". tilbage