Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Frederiksborg. 19. december 1904

"Hans im Glück" – så vidt jeg veed

Frederiksborg
d. 19d Decb 1904

Kære Frue!

Jeg håber, at De når De næste Gang gæster København, ikke forgæves skal sætte mig Stævne. Jeg havde ganske rigtig uopsætteligt Hjemmearbejde, da De var her, og jeg var meget ked af, at jeg ikke kunde komme til Byen og tale med Dem.

For Deres Oversættelse af "Sandinge Menighed" er jeg Dem meget taknemlig; jeg er jo ikke sagkyndig, men jeg√ synes dog at kunne se, at det er et fortræffeligt Arbejde. Navnlig er jeg glad ved, at De ikke har mildnet på Sproget men gengivet det i dets Kraft, noget, tyske Oversættere ellers ikke holder af. Af det Avisudklip1, 2 De så venlig har sendt mig, ser jeg da også, at Kritiken har beklaget sig over Udtrykkenes Ligefremhed; men på dette Punkt bør den tyske Smag sikkert ikke imødekommes. – Naturligvis kan det ikke undgås, at Oversættelsen hist og her rammer lidt ved Siden af. Lad mig slå op på må og få i Bogen – det blev Side 55. Jeg finder her i anden Linje Ordet Brygge oversat ved Brücke. Jo, jeg ser, at Mohr & Nissen2 også har den Oversættelse. Men Prahlhänsen? Storhanser, (et Ord der også forekommer i Lykke-Per, endog på de allerførste Sider) har en anden Betydning, der umiddelbart er vanskelig at definere. Det svarer til Matador eller det norske "Kakse". – Ja, det er kun den Slags Småting, jeg kan have at hænge mig ved; af alvorlige Misforståelser har jeg ikke fundet en eneste.

De første Ark af "Lykke-Per" vil blive Dem tilsendt under Korsbånd 3 en af Dagene. Jeg har engang før skrevet til Dem om mine Betænkeligheder ved Titlen. Ved Navnet Peter hefter der vistnok i Tyskland en lidt komisk Klang. Til "Lykkeper" svarer på Tysk "Hans im Glück" – så vidt jeg veed. Men skulde denne Titel anvendes, måtte jo Hovedpersonens Navn forandres gennem hele Bogen, hvad jo var lidt besværligt. Jeg beder Dem alvorligt overveje denne Ting. Der ligger i dette Tilfælde megen Vægt på Titlen3.

For de tilsendte 15 Mark takker jeg Dem; jeg håber, De efterhånden vil få Anvendelse for alle mine Småfortællinger.

Med Ønsket om en god Jul og et godt Nytår for Dem og Deres, er jeg

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Avisudklip: bilaget mangler. tilbage
[2] Mohr & Nissen: en tysk-dansk ordbog. tilbage
[3] Titlen: Mathilde Manns oversættelse af Lykke-Per udkom i to bind under titlen Hans im Glück. Ein Roman (1906). tilbage