Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 22. oktober 1904

godt Udbytte for os begge

Fredriksborg.
d. 22d Oktb 1904.

Kære Fru Mann!

Mange Tak for Pengene; De vil finde Kvittering for dem på den anden Side. Jeg har tilbagesendt, hvad jeg har modtaget af Korrektur; men Slutningsarkene har jeg ikke set, – hvad jeg heller ikke anser for nødvendigt, naturligvis; jeg nævner det blot for en Ordens Skyld.

Nu skal De have Tak for det Arbejde, De har gjort Dem med min lille Bog, både på den ene og den anden Måde. Forhåbenlig skal vi kunne fortsætte med godt Udbytte for os begge.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[indlagt kvittering:]

Modtaget 210 Mark for 1st Oplag af den tyske Oversættelse af "Sandinge Menighed" ved Fru Matilde Mann.

Fredriksborg. d. 22d Oktb. 1904.

H. Pontoppidan