Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Frederiksborg. 16. oktober 1904

Verdensborgeråndens Kamp med Hjemstavnsfølelsen


16d Oktb 1904.
Fredriksborg.1

Kære Fru Mann!

Kan De bruge medfølgende2 til Indledning? – Udover dette kan jeg intet gøre.

Korrekturerne sender jeg tilbage, så hurtigt jeg kan. Jeg håber, De nu har fået, hvad De har tilstillet mig.

Venlig hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Trykningen af Lykke-Per er udsat til November.

[Bilag:]

I efterfølgende Fortælling, der skriver sig fra 1883, skildres en religiøs-folkelig Bevægelse, hvortil man i Tyskland næppe har noget Sidestykke. Den Bestræbelse, der går ud på at drage Himlen ned på Jorden, er almenmenneskelig; men den Form, denne Drøm om et evangelisk Folkedømme, har fået her, er typisk dansk. I en senere Bog "Det forjættede Land" har jeg udført Billedet i større Målestok og med andre og betydeligere Karakterer. I en endnu senere og endnu omfangsrigere Roman, "Lykke-Per", har jeg forsøgt det med en Slags Modstykke dertil i Skildringen af Verdensborgeråndens Kamp med 2 Hjemstavnsfølelsen i et moderne Menneske. Af denne sidste Bog vil der i en nær Fremtid udkomme en tysk Oversættelse.

Forfatteren.

 
[1] kuvert adresseret til "Frau M. Mann / Fischersallé 20 / Altona-Ottensen / (Tyskland)"; poststemplet "Frederiksborg 16.10.04 8-10 E" og "Altona Ottensen 17.10.04 12-1 N". tilbage
[2] medfølgende: Oversætteren Mathilde Mann havde anmodet Pontoppidan om at skrive en ledsagende kommentar til den tyske udgave af Sandinge Menighed, som udkom under titlen Die Sandinger Gemeinde. Novelle (1905). tilbage