Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 19. september 1904

Ingen Selvbiografi


19d Sept 1904.
Frederiksborg.1

Kære Frue! En Selvbiografi kan jeg ikke tjene Dem med; men et Par indledende Ord kunde jeg jo nok skrive, dersom det er tilstrækkeligt. Helst er jeg dog fri også for det. Men kan De ikke selv meddele, at jeg er født 1857, begyndte at skrive 1881, at "Sandinge Menighed" er fra 1883 og altså hører til mine Ungdomsforsøg. Af mine andre Arbejder kunde De jo nævne "Fra Hytterne", "Det forjættede Land", "Krøniker", "Det ideale Hjem", "De vilde Fugle" (Skuespil) og frem for alt "Lykke-Per". – Trykningen af den sidste er begyndt; der er sat c. 10 Ark; men jeg har endnu ingen Rentryk fået. Jeg sender, såsnart jeg får.

Venlig Hilsen

Hengivenst
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Fru M. Mann / Fischers Allee 20 / Altona-Ottensen / Tyskland"; poststemplet "Frederiksborg 19.9.04 8-10 E" og "Altona Ottensen 20/9 04". tilbage