Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
8. januar 1901

hørt meget ilde for den Bog

[8.1.1901]

(...)

Jeg afsender idag "Det ideale Hjem" til din Hustru. Og jeg beder nu om, at Bogen ikke bliver bedømt som Fortælling men som Journalistik, der af praktiske Grunde har fået Novelleform. Du skriver, at jeg altid bliver begunstiget af Kritiken herhjemme. Det ved jeg dog ikke. For "Det ideale Hjems" Vedkommende gælder det i alt Fald ikke. Jeg har måttet høre meget ilde for den Bog.

(...)

Folk samler sig her i Kliker, der er så underlig sammenspiste, at de minder om, hvad man i Pensionatsproget kalder "sluttet Bord". Jeg selv spiser min Mad i Breddehytte1 sammen med andre forfaldne Subjekter.

(...)

 
[1] Breddehytten: antagelig en afskrivningsfejl hos Ahnlund. Pontoppidan skriver ellers overalt "Brædde-". Bræddehytten var en restaurant i Tivoli, Vesterbrogade 3. tilbage