Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Snertinge. 18. juli 1900

sidder igen i Korrekturer


18d Juli 1900.
Snertinge.

Kære Ven!

Jeg kan forstå på dit Brev, at jeg i Grenna vilde være omtrent lige så langt fjernet fra din Frue og√ dig, som jeg er det her i Snertinge; og – trods Naturskønhederne deroppe og den høje Luft og den elskværdige Borgmester – så var det dog nærmest det gode Selskab, der i Tankerne så ofte drog mig til Vetterns Strand. At rejse til Grenna for at bo måske endnu mere ensomt end her, det var der ingen rigtig Mening i, og da jeg i hvert Tilfælde ikke for det første kan komme herfra for min Hustrus Skyld, så har jeg foreløbigt 2 begravet mine Rejseplaner i en tæt Regn af Korrektur1. Det er også et Slags Styrtebad, hvori man renser sig for meget gammelt Snavs, og jeg vilde gerne vise mig nogenlunde renvasket på det forestående Efterårsmarked.

Når så Juli er gået ud og den første Halvdel af Avgust, så vil jeg forhøre, om Herskabet Lundegård endnu "vistas" i Aranäs, og undersøge, om Herskabet Pontoppidan skulde være gået åndeligt, legemligt eller pengeligt til Grunde. At profetere derom så længe forud, formår jeg ikke. Megen Forstand har jeg allerede ikke tilbage, megen Livskraft er endnu ikke min Hustru beskåren, og hvordan Penge egentlig ser ud, det har jeg næsten glemt.

Her er endnu stille som på et Hospital. Børnene er stadig borte, så jeg har af de vanlige Spektakelmagere kun min 3 kære Nordveststorm at underholde mig med. Den er stadig lige veltalende her, enten det så er Sommer eller Vinter. O, jeg længes alligevel efter Vetterns spejlblanke Flade med de 50 skovbevoksede Holme, hvorfra 5000 Nymfer hver Nat går i Bad. Hvilket Syn! Og det skulde jeg virkelig kunne se fra det Værelse, du havde ifjor (din Skælm!) og som du√ mener at have Håb om at kunne skaffe mig iår? Og alt, foruden Opvartning og Kost fra Husholdningsskolen, for 75 Kr om Måneden! Ja, Sverig er et gæstfrit Land.

Men tys – jeg sidder igen i Korrekturer.

Derfor nu Farvel for denne Gang, og Tak for dine venlige Linjer. Din Frue hilses hjerteligt fra min do og fra

din gamle Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Korrektur: Lille Rødhætte der udkom 6.10. tilbage