Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 7. februar 1897

dræbe – og laurbærkranse


7/2 967.
Bakkegårdsallé 14.

Kære Ven!

Jeg må indskrænke mig i Dag til et Par korte Linjer; thi jeg ligger her med et brækket Ben og har desårsag lidt vanskeligt ved at skrive. Tak for dit venlige Brev1 og Tilsendelsen af de 30 Kr, for hvilke jeg sender Kvittering. "Vilden" læser jeg stadig med stor Interesse, skønt jeg langtfra altid er enig med den. Skulde jeg indvende noget mod dine Literatur-Artikler (som jeg jo af mange Grunde bedst kan bedømme), så synes de mig at 2 mangle Fynd. Din Artikel mod Levertin2 havde ingen rigtig Brod, og da du forleden gjorde Honnør for C. David af Wirsén3 var det uden Begejstring. Jeg mener blot, at når en Skribent af din Rang nedlægger for en kort Tid din gyldne√ Digterpen og griber til vore Dages store Slagsværd, Journalistikens Stålpen, så må det ikke være for at duellere spirituelt, end ikke for at såre og skræmme, men for at dræbe4 – og laurbærkranse. Men naturligvis, jeg ved godt, hvor vanskeligt og ene, du er stillet. Dog, det vil sandsynligvis blot virke stimulerende på dig, og jeg ønsker dig af Hjertet Held til dit dristige Foretagende. 3 Hils din Frue på det hjerteligste fra min Hustru og mig selv og tag du også de bedste Hilsner fra os begge.

din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Levertin: Oscar L. (1862-1906), forfatter og litteraturhistoriker. Artiklen fremkom 2.1.1897. tilbage
[3] Carl David af Wirsén: (1842-1912), kritiker og sekretær for Svenska Akademien. Artiklen om ham fremkom 30.1.1897. Lundegård var i de dage den ene af kun to ansøgere til det Beskowska resestipendiet, og Wirsén skriver 28.2.1897 i et brev til sin kollega i Akademien Gustaf Ljunggren (1823-1905):

Hvad Lundegård angår, bör man särskilt fästa sig vid hans vackra arbete Premetheus, som innebar en brytning med hela det röda, cyniska lägret, hvilket ock sedan dess ej förlåtit honom." [Lunds Universitetsbibliotek, cit. ef Schück III, s. 37]

tilbage
[4] dræbe: jf. brev 15.3. til Peter Nansen. tilbage