Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 21. december 1896

bort fra Journalistiken


21 Decb 96.
Bakkegårds Allé 14.
Kbhvn.
V.

Kære Ven!

Tak for de 40 Kr, for hvilke der medfølger Kvittering

Og Tak for de tilsendte Vilden-Numre, som jeg har haft megen Fornøjelse af. Der er så megen ung Kamplyst i, hvad du dér har skrevet, og det spår godt for Fremtiden. Blot du nu ikke vil lade dig friste til for megen Småstrid med dine lokale Modstandere. Det er altid en Fare for en Bladredaktør at fortabe sig i Polemik med og om Personligheder. – Selv vilde 2 jeg meget gærne være din ugentlige Brevskriver; men jeg er kommen så langt bort fra Journalistiken i de senere År og har desuden så meget Arbejde for, at jeg næppe vil kunne overkomme det√. Af og til skal "Vilden" dog nok høre fra mig. Har du Brug for lidt Småskitser, står de til Tjeneste.

Hils nu din Hustru fra os begge to. Vi var forleden sammen med en fælles Bekendt fra Gøteborg, en Fru Meyer født Fürstenberg; hun bad hilse, når jeg skrev. Og glædelig Jul og godt Kvartalsskifte for dig og "Vilden"! Jeg glæder mig til næste Gang at se sidstnævnte i mere√ civiliseret Dragt. Nu skal du for Resten ikke sende mig den mere, da jeg er Abonnent.

Din hengivne
H. Pontoppidan.