Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 6. marts 1897

Lyst til at anmelde

Bakkegårds Allé 14.
6/3 97.

Kære Ven!

Det glæder mig, at du har fundet min "Kloge Mand" værdig til dit Blad og takker dig på Forhånd for Honoraret, for hvilket jeg for Nemheds Skyld med det samme meddeler Kvittering √ omstående Side.

Jeg forstår så godt, at det må være svært for dig uden Bistand at skrive det store Blad fuldt hver Uge. Jeg vilde ønske, 2 jeg kunde hjælpe dig. Skulde du ønske nogen svensk Litteratur anmeldt, kunde jeg have Lyst dertil; men jeg måtte da have Bøgerne sendt herned. Men rimeligvis vil [du] helst besørge Anmeldelserne selv.

Tak for Forespørgsel til mit Ben. Jeg går nu lige så taktfast som før, – så den Historie kom jeg lettere over, end man havde kunnet vente.

Ærbødig Hilsen til Fruen og dig selv fra os begge her

Din hengivne
H. Pontoppidan.