Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 1. december 1896

forskregne Helte-Tenorer og unges Kastrat-Diskant


1 Dcb 96.
Bakkegårds Allé 14.
København
V.

Kære Ven!

Dit sidste Brev1 med den overraskende Nyhed traf mig midt under en temmelig hovedkulds Indflytning til København, – først i Dag har jeg fået mit Blækhus udpakket. Der blev os til sidst for vådt derude i Stenløse. Der var så fugtigt, at Alt – lige til vore Klæder og Senge – ligefrem stank af Mug; og så kom dertil, at vor Tjenestepige – en ung, smuk Borgerdatter på 22 År – gjorde os den Sorg 2 at tage Livet af sig på Grund af Kærlighedsskuffelser; vi fandt hende død en Aftenstund inde i hendes Værelse2. Alt dette kastede en Uhygge over vort Hus, så vi besluttede at bryde op.

Dette altså til Forklaring af min forandrede Adresse.

Og så til Lykke med dit unægtelig overraskende Spring ud i Journalistiken!3 Du har forøvrig Ret i, at man har godt af en Gang imellem at træde i lidt nærmere Forbindelse med Omverdenen, end man kan gøre det som "Skønliterat". Jeg takker for Tilbudet om Medarbejderskab. Jeg vil meget gærne være din københavnske Korrespondent, dersom 3 du mener at have Brug for en sådan. Til dit Julenummer skal jeg en af de nærmeste Dage sende dig en lille Krønike, en Pendant til Ørnefl "Ørnereden", om du husker den fra et Julenummer4 for nogle År tilbage. Jeg glæder mig særdeles til at se det 1st Nummer af "Vilden"; jeg håber du sender mig det. Vi trænger i høj Grad til en ny Stemme i den nordiske Journal-Koncert, en Mandsstemme. De gamle Helte-Tenorer er forskregne; og de unges Kastrat-Diskant skaffer mig Hjerteondt.

Blot disse Linjer i Dag. Om et Par Dage hører du altså mere fra mig. Hils din Hustru fra os begge her, og endnu en Gang: Til Lykke med "Vilden".

Din hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Johanne Kirstine Rasmussen Lind, husholderske hos forfatter Henrik Pontoppidan, døde 25.10.1896 i Stenløse og blev begravet 30.10 i Nakskov, hvor hendes far var jernstøber. Hun var født 23.10.1871 i Kristrup ved Randers. Hun døde altså to dage efter sin 25 års fødselsdag. tilbage
[3] Axel Lundegård udgav 5.12.1896-15.5.1897 ugebladet Vilden. Veckoblad för intelligens och kultur. Se bladets programerklæring fra 5.12.1896. tilbage
[4] Julenummer: "Ørnereden!" i dagbladet København 20.12.1890, som blev omarbejdet til artiklen "Ørnereden" i Politiken 13.11.1905. tilbage