Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra København. 5. december 1896

godt og stærkt

Kbhvn. Lørdag.
[5.12.18961]

Kære Ven!

Tak for "Vilden". Bladets Ydre synes mig ikke tilstrækkeligt aristokratisk. Dets Indre derimod er overraskende godt og stærkt. Jeg havde ikke tiltroet dig en så mangfoldig journalistisk Evne.

Jeg skal gærne sende dig et Københavner-Brev på et Par Spalter til næste Nummer. Det skal være i Göteborg på Mandag. – Men du må tage til Takke med det, som det kan blive.

Venlige Hilsner i Hast.

Din
H P.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Forf. Hr. Axel Lundegård / Veckobladet "Vilden"s Redaktion / S. Hamngatan / Gøteborg", poststemplet "Kjøbenh. Baneg. 5.12" og "Göteborg 1 Tur 6.12.96 ". tilbage