Henrik Pontoppidan til Poul Levin
Sendt fra Snekkersten. 5. september 1914

ikke Sympati for Tyskland

Snekkersten
5t Sepb. 1914

Kære Dr. Poul Levin!

Netop i Øjeblikket, da det betragtes – og måske virkelig er – en patriotisk Pligt at forstille sig eller at tie stille, dersom man ikke har Sympati for Tyskland og beundrer dets militære Kraftudfoldelse, vil jeg ikke gerne udtale mig.

Det gør mig ondt, fordi jeg i Forvejen har min Samvittighed besværet af et uindfriet Løfte om et Bidrag til "Tilskueren". 2 Løftet blev dog ikke givet hen i Vejr og Vind. Jeg havde tænkt at sende Dem det Foredrag om Kirken og dens Mænd, som jeg engang i Vinter holdt i Ålborg. De mange Angreb, det fremkaldte, tvang mig imidlertid til at udgive det som Pjece.

Modtag en venlig og ærbødig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.