Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 8. november 1915

beklager min Opfordring

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
8/11 1915.

Jeg beklager, kære Hr. Pontoppidan, at min Opfordring er kommet til Dem paa saa uheldigt et Tidspunkt. Jeg burde have betænkt det, da jeg jo af Aviserne har set, at De er ifærd med at fuldende et nyt Hefte1 af den Roman, der øjensynlig volder Dem saa meget Besvær.

Deres i gammel Beundring
altid hengivne
Poul Levin.

 
[1] nyt Hefte: Enslevs Død. tilbage