Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 13. december 1924

Deres formodede Uvilje

Lille Strandstræde 24.
13/12 1924

Hr. Pontoppidan!

Deres Frue har elskværdigt gaaet Bud fra mig til Dem paa vor fælles Ven Galschiøts Fødselsdag. Resultatet har været Deres Brev til mig, som jeg oprigtigt takker Dem for. Deres formodede Uvilje mod mig har i alle disse Aar baade smertet mig og forekommet mig urimelig. Og mit Svar 2 til Dem dengang har ikke styrket min Selvagtelse.

Det er godt, at det nu kan være glemt.

Bag alt dette ligger jo urørt min Taknemlighed for Deres Bøgers Betydning for mig og de dybe Indtryk af Deres Personlighed.

Deres ærbødige
Poul Levin