Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Rørvig. 28. juni 1937

Uheldet forleden


28.6.37.
Rørvig pr.Nykøbing Sj.

Kære Frk. Lea!

Mange Tak for den skønne Blomsterhilsen, som De glædede mig med. De ser, at jeg nu trods alt er kommen til Rørvig. Skønt Rejsen hertil går over både Sø og Land, kunde jeg heldigvis blive siddende i Bilen fra min egen Dør til Huset her, så det gik jo let nok. Men helt vel er jeg endnu ikke. Opholdet her hos min Datter og Svigersøn vil dog nok hjælpe mig på Fode, og jeg håber derfor, at jeg – trods Uheldet forleden1 – kan få Lejlighed 2 til at se Dem på Holmegårdsvej, inden De forlader os. Her i Rørvig bliver jeg til Midten af Juli; hvor jeg kommer til at tilbringe Resten af Højsommeren, véd jeg endnu ikke. Men i Avgust er jeg i hvert Fald hjemme igen, og jeg har forstået, at De vil blive her et Par Måneder.

Tør jeg bede Dem bringe Fru Hørup en Hilsen fra mig, og modtag selv hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] (uheldet forleden): har nok at gøre med den svimmelhed HP omtaler i et flg. brev af 2.8.1937. tilbage