Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. juni 1937

villig til at underskrive


13.6.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk Lea!

Jeg er naturligvis meget villig til at underskrive Ansøgningen om Fredsprisen til Ghandi. Vil De hilse Fru Hørup og sige hende Tak, fordi hun tænkte på mig.

Jeg rejser herfra om 14 Dage (d. 24 Juni) og kommer ikke tilbage til København før i Begyndelsen af√ Avgust. Men måske kan jeg alligevel gøre mig Håb om at se Dem her i Sommer, da De vel nok strækker Deres Ophold her udover Juli Måned.

De hjerteligste Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Dina Leas kommentar i 1957:
Som Nobelpris-tager hadde Pont. innstillingsrett. Gjennem mig anmodet Ellen Hørup ham om å bruke den til fordel for Gandhis kandidatur til fredsprisen. – Hans egen Nobel-pris kom engang på tale og han ytret da ikke ublandet glede ved kompagniskapet med Gjellerup. Å motta prisen kunde se ut som om han anerkjente ham som jevnbyrdig. Han sa noe om at det vilde skadet hans land hvis han ikke tok imot. (Se forresten 4. Jan. anm.) –
Om hvordan P. mistet en god del av disse penge har jeg fortalt i min imødegåelse av N. Jeppesens Samtaler med H.P. ("Henrik Pontoppidans minne")