Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. august 1937

Kincks betydeligste Værk


2.8.37
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk Lea!

Tak for Deres venlige Fødselsdagshilsen. Hvor det glæder mig, at De har haft en god Sommer her i Danmark og har kunnet arbejde videre på Deres store Værk. Også glæder det mig, hvad De fortæller om "Driftekaren", der nu skal opføres både i Oslo og Bergen. Driftekaren er efter min Mening Kincks betydeligste Værk, det, hvori han har udfoldet sin Personlighed rigest og stærkest.

Som De ser, er jeg nu kommen tilbage til Ordrup; men for mig har Sommeren ikke været rigtig god. Jeg 2 plages stadig stærkt af Svimmelhed. Min Fødselsdag gik derfor ret stille af. En planlagt større Festlighed måtte aflyses. Jeg håber dog, det skal lykkes mig at komme så vidt til Kræfter, at jeg kan få Lejlighed til at mødes med Dem, inden De rejser.

Modtag hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dina Leas kommentar i 1957
P. nevner opførelsen av Driftekaren. Ordene om dette eiendommelige, særnorske, også for Kincks landsmenn meget vanskelig tilgjengelige arbeide – et vidnesbyrd om hvor dypt P. har forstått Kinck. P. sa at nye lesere burde begynne med novellerne. Til mig, som for lenge siden var begynnt med Driftekaren, sa K.: Den er for lite porøs. – Flere av K.s skuespill er enn ikke opført. Såvidt jeg husker var P. enig med mig i at man burde slått et slag for renæssance-dramene først. – (Hvad en så kyndig og erfaren teatermann som Halfdan Christensen også har fremholdt. – Se hans art. "K. og teatret" – i H.E. Kinck. Et eftermæle 1927).
– – – –
P. plagedes av svimmelhetsanfall, han fortalte at stuen, lampen på bordet, det hele svinget rundt for hans øjne. –