Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Horneby pr. Hornbæk. 22. juli 1937

denne herlige sommer

Horneby 22-7-37

Kjære herr Pontoppidan!

Jeg håper disse linjer vil finne Dem på Deres fødselsdag på et eller annet deilig sted. – Hjertelig lykønskning, kjære Mester! Jeg gleder mig meget til der blir anledning til å besøke Dem i Kbh. – Jeg gleder mig også√ til å vise Dem hvad jeg har fåt skrevet i løpet av det siste år. – Hvor herlig har ikke de siste ukers sommerveir været! Tror jeg aldri har nydt en nordisk sommer så intenst som denne gang, – og jeg har også fåt arbeidet, er kommet et kapitel videre og langt inn i det næste, og håper inderlig at det vil fortsette på samme måte, for så har jeg håp om snart å komme ut av labyrinten. –

2 For et par dager siden kom fru Hørup tilbake fra Norge, – hun takker for hilsenen og vil forresten skrive selv. –

Apropos! har De hørt at Driftekaren1 skal op til høsten både på National-teateret og på Bergens nationale scene – nu 29 år efter det er skrevet. Det er sandelig spendende hvad der kommer ut av det. – – Jeg tror nok at nogen av de italienske dramar hadde været mere tilgjengelige og mere egnet for scenen, – Driftekaren er vel omtrent det vanskeligste av alt, og hvis vi ikke har den rigtige skuespiller til Vråls rolle vil kanske erfaringene med dette stykke stenge veien for de andre åt fremover. – Men frem burde Driftekaren naturligvis 3 før eller senere. –

Undres på om De har fortsatt med erindringene. – Det er visst to år siden manuskriptet til Hamskifte var ferdig, – så er der kanske et avslutet bind til? – Det er så herlige saker som man uhyre sjelden kommer til på vandringen gjennem litteraturen. Det er et rigtig mesterverk av erindringskunst som vokser frem dér, så det er ikke underlig om man lenges efter fortsettelsen. –

Ja lev vel da, så lenge! – kjære uforlignelige Mester. – Jeg håper at De har det bra (og at De er forsigtig med Dem selv!) og at De får samlet nogen krefter i denne herlige 4 sommer. – På gjensyn snart!

Mange hjertelige hilsener

fra Deres hengivne
Dina Lea

 
[1] Driftekaren: Hans E. Kincks drama fra 1908. tilbage