Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej. 22. maj 1934

Kinck og hans Dramer

22.5.34.

Kære Frk Lea!

Jeg vilde meget gerne have set de fire Skandinavers Udstilling; men siden Juleaften har jeg ikke været i Kbhvn, og jeg er heller ikke nu i Stand til at gøre Rejsen, så kort den end er. Jeg er nødt til at holde mig i Tøjr på Grund af tiltagende Svimmelhed. – Jeg har for Tiden min ældste Dattersøn1 boende hos mig, mens hans Forældre er på Pinseudflugt. Han skal op til en 2 afgørende Examen, og kunde derfor ikke tage Ferie sammen med Forældre og Søskende. Også min Datterdatter2 fra Horsens har været her på Besøg, mens hendes Mand gennemgik en Efterkur for Galdesten her i Byen. Nu er de begge rejst til et Badested i Jugoslavien.

Det har gjort mig ondt, at De ikke fik Legatet. Jeg forstår Deres Skuffelse; men forhåbenlig vil det ikke hindre Dem i at fortsætte Arbejdet med Kinck og hans Dramer. Selv skulde jeg også gerne have√ fuldført et tilrettelagt Arbejde, inden det bliver rigtig Sommer med Varme og Fluer og Tordenluft. Foreløbig bliver jeg derfor her i Byen, og så ses vi jo nok.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] ældste Dattersøn: Niels P. Thomsen, f. 1917. tilbage
[2] Datterdatter: Karen Jeppesen. tilbage