Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 27. april 1932

faderlig bekymret


27d April 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Lea!

Inden Bladene falder af Deres smukke Roser, må jeg sende Dem min Tak for dem. – Også Tak for Meddelelsen om, hvad Prof. R. har skrevet i min Karakterbog1. Jeg er naturligvis glad for, at det ikke var lutter Mådelig'er; men forresten blev jeg gennem mange År så vant til at blive stillet i Skammekrogen, at jeg næsten befinder mig bedst dér. – Hvad iøvrigt Blomsterne angår, så må De love mig ikke mere at sætte Dem i 2 Udgift for at glæde mig. Jeg er taknemlig for den Elskværdighed, De nu igen har vist mig; men jeg er tillige faderlig bekymret, især når jeg ser, hvordan den norske Valuta f.T. daler, hvad De vel også nok selv har lagt Mærke til.

På Søndag har vi 1st Maj (altså en dobbelt Helligdag), hvor jeg gerne vilde forsøge at samle den lille "norske" Kreds, som De tidligere har truffet her, til Frokost Klk 12½. Jeg håber, jeg tør gøre Regning på, at også De vil komme. En udsprungen Skov kan jeg ikke byde på endnu; men det begynder dog at grønnes i Haverne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Prof. R. ... Karakterbog: Der er muligvis tale om Paul V. Rubows Dansk Litteraturhistorie i Omrids (1931). tilbage