Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 6. juni 1932

middagsinvitation


6 Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Lea!

Mon De ikke skulde kunne få Tid til at se herud en Dag, så jeg kan få Lejlighed til personlig at takke Dem for venlige Breve1? Det har glædet mig meget, at De er tilfreds med Udbyttet af Deres Ophold her ved Universitetet, med Professorerne og Medstuderende, og at De også udenfor denne lærde Kreds har fundet Venner, som De har Fornøjelse af. De sidste vilde jeg gerne endnu en Gang se hos mig sammen med Dem, inden jeg i Månedens Slutning rejser på Landet. Jeg tænker jo hermed på Fru Eilertsen og Søibergs. Andre af Deres københavnske Venner kender jeg jo ikke. Men kan De ikke sammen med disse aftale en Dag, der passer for Dem alle? Det må blot ikke så gerne være på Torsdag og heller ikke næste Mandag. 2 Og vil De så ikke for en Afvekslings Skyld komme til Middag Klk 6√. Nu er Dagene jo lange, og Aftenerne så skønne.

I Håb om at se Dem alle i den nærmeste Fremtid

Deres hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage