Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Hillerød. 28. september 1903

Foreningen vil tage sig af Sagen

28 Septb. 1903 Hillerød.

Kære Karl Larsen!

Ja Tak, dersom Foreningen vil tage sig af Sagen, opnåedes der måske mest.

Det svenske Blads Navn var Allahanda, Hjemsted Stockholm, men desværre er det nævnte Nummer bortkommen for mig; det skrev sig fra en af Sommermånederne 1902. Fortællingen havde her Titlen "Magisterns hatt" men hedder i Originalen, som findes i mine "Fortællinger" (Det nordiske Forlag 1899) "En lille By". – Som jeg sidst skrev: det, jeg særlig anker over, er, at Oversættelsen offenliggjordes som et Originalbidrag til Bladet, uden fjerneste Angivelse af, at det var et Lån.

2 Bladet1 hedder, som nævnt, Allahanda, og var, om jeg ikke husker fejl, et Søndags- eller Mandagstillæg til et almindelig bekendt og meget udbredt Dagblad af samme (eller i hvert Fald omtrent ligelydende) Navn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bladet: navnet var Nya Dagligt Allehandas Veckoblad. tilbage