Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 3. februar 1890

min yderste Flid

Pileallé 7
Tirsdag
[Dateret med anden hånd:] 1890

Hr. Forlagsboghandler P. Langhoff!

Bogen1 skulde begynde med "Vildt", og det er netop denne Fortælling, jeg for Tiden ihærdigt arbejder på. Jeg skal love Dem at gøre min yderste Flid, for at Sætningen kan påbegyndes snarest, altså inden d. 8de Marts, siden De ønsker det.

Fortællingernes Antal vil – da De altså helst vil have Bogen på 20 Ark – blive syv, og Rækkefølgen denne:

1) Vildt
2) Morgendug.
23) En Fortælling fra Vesterhavet2.
4) Landsbyens Dronning.
5)En Fortælling fra Skoven3.
6) To Veninder.
7) En Bonde.

Jeg håber altså inden ret mange Dage at kunne sende Dem Fortsættelsen af "Vildt".

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bogen: Natur. Da Schubothes forlag i november 1890 udgav bogen havde den undertitlen To smaa Romaner, og indeholdt kun "Vildt" og "En Bonde". tilbage
[2] En Fortælling fra Vesterhavet: ukendt. tilbage
[3] En Fortælling fra Skoven: ukendt. tilbage