Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 28. februar 1890

ikke Meddelelse om denne Bog

Brevadresse Pileallé 7
28/2 90.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Ifald det må være mig tilladt at sende mit Manuskript1 til Trykkeriet, efterhånden som det bliver renskrevet, må Sætningen for min Skyld gærne begynde med det samme; jeg skal da nok kunne holde Sætningen gående. Naturligvis så' jeg hellere, at det ventede lidt, og at der da blev sat et Par Sættere i Gang samtidigt, så at Bogen kunde være færdigtrykt i April, – men det overlader jeg ganske til Deres Bestemmelse.

2 Bogen skulde jo begynde med "Vildt", hvortil De har Indledningen; jeg troer ikke, det er nødvendigt, at jeg gennemser den før Sætningen.

De erindrer jo nok, at De har lovet mig, at der ikke vil blive√ tilstillet noget Blad Meddelelse om denne Bog, før den ligger færdigtrykt, blandt andet, fordi det mulig vilde besværliggøre mig mit Forhold til Hr. Hegel, hos hvem der nemlig også udkommer en Bog2 af mig i dette Forår.

Med Hensyn til eventuelle Korrekturer vilde jeg gærne have disse sendt til min private Bopæl (Matthæusgade 18 – V.)

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Manuskript: til Natur. tilbage
[2] Bog: Skyer. tilbage