Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Fredensborg. 7. november 1893

Gave til Moder

Fredensborg.
d. 7d Novb. 1893.

Kære Johanne!

Jeg skal gøre mig megen Umage med at skrive tydeligt1, saa haaber jeg, du kan læse dette Brev uden andres Hjælp. Jeg sender dig hermed ti Kroner til den Basar, du skrev til mig om; saa sender jeg ogsaa 30 Kroner, som du og Hans kan have til at købe en Gave for til Moders Fødselsdag paa Fredag otte Dage. 2 Troer du ikke, at hun trænger til en ny√ Kjole eller saadan noget. I kan jo spørge hende om det, og saa kan måskemaaske Fru Drachmann2 hjælpe jer med at købe den.

Skulde I ikke have Brug for alle de ti Kroner til Basaren, saa skulde du for Resten af Pengene købe dig noget "Horsens Maltøl", som du vist kunde have godt af; det koster 18 Øre Flasken og skal være meget sundt3.

Hils nu Moder og tak hende 3 for Brev, og et Kys til dig og Hans fra

Fader.

 
[1] skrive tydeligt: hertil hører åbenbart at skrive "aa" i stedet for "å" som HP ellers plejer. tilbage
[2] Fru Drachmann: se brev 2.2.1891. Hun boede Gammel Kongevej 164, 2. sal, men flyttede i 1894 til Dresden med sine børn. tilbage
[3] Horsens Maltøl: fra Horsens Baiersk- & Hvidtøl Bryggeri. Øllet var kontrolleret af apotheker J.A. Wiinsted – som altså var en garanti for øllets kvalitet. Det vandt medalje i Hamborg i 1898. tilbage