Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Fredensborg. Oktober 1893 (senest marts 1895)

det Klaver

Fredensborg.
Torsdag. [efter oktober 18931]

Kære Johanne!

Du begynder vel næsten at tro, at jeg holder dig for Nar med det Klaver. Jeg havde næsten ment, at du allerede havde fået det, men nu modtager jeg i Dag et Brev, hvoraf jeg ser, at det endnu ikke er sendt dig, fordi der endnu 2 ikke har kunnet træffes en endelig Afgørelse. Dog håber jeg, at denne ikke vil lade mange Dage vente på sig.

Hilsen til Moder og Hans

fra
Fa'er.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet i henhold til at HP i okt. 1893 flyttede til Fredensborg, hvor han boede frem til marts-april 1895. Dateringen er således helt usikker. tilbage