Johanne Krause til Henrik Pontoppidan
Oktober 1893 (senest marts 1895)

Tak for Klaveret

Søndag

Kære Far!

Nu siger jeg Tak for Klaveret, da det kom igaar Aftes. Det staar i Spisestuen der hvor min Dukkestue stod, Moder siger at det maa staa der foreløbig, vi synes det er kjønt.

Vi ere alle raske, og jeg skal hilse dig fra Moder og Hans

og Johanne Pontoppidan!

du kommer vel ind og skal se til Klaveret.