Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Berlin. 2. februar 1891

Pakke i Dag her fra Berlin

Berlin
Mandag. [2.2.18911]

Kære Johanne!

Jeg synes, at det kun er ganske kort Tid siden, at jeg skrev Fødselsdagsbrev til Hans2, – og nu er det allerede din Fødselsdag i Overmorgen. Jeg kan ikke begribe, hvor al den Tid er bleven af. Jeg havde jo troet, at jeg kunde være hjemme til din Fødselsdag; men det er der nu ikke blevet noget af, og så må du da nøjes med at få dette Brev, som Moder nok vil læse for dig. Det skal bringe dig mange kærlige Lykønskninger fra din Fader, som ofte tænker på dig og ofte ønsker, at han kunde√ spasere en lille Tur sammen med dig ude i Frederiksberg Have. Nu må du ikke blive ked af, at du i Dag kun får et Brev; for jeg kan tænke mig, at du har ventet at få en lille 2 Pakke fra mig, ligesom Hans fik det på sin Fødselsdag. Pakken kommer også; men den kommer først om nogle Dage, da den først i Dag kan blive afsendt her fra Berlin. Men jeg skal gærne sige dig strax, hvad Pakken indeholder, så kan du da have noget at glæde dig til også når din Fødselsdag er forbi. Det er Tøj til en ny Kjole, jeg sender dig. Jeg kan nemlig tænke mig, at du gærne vil have en ny pæn Kjole at gå til Dans med, og da Moder netop har skrevet til mig, at du er blevet så flink til at danse, så syntes jeg, at du også skulde være lidt fin dertil, især da I vel snart skal have Afdandsningsbal. Du vil nok sige til Moder, at hun nu må lade Kjolen sy til dig hos en Skrædderinde, så skal jeg nok betale, hvad det koster.

Vil du også sige Moder Tak for Brev og Aviser. Fra Fru Drachmann3 havde 3 jeg Brev4 forleden. Hun fortalte, at du og Hans havde været der i Søndags og hun havde været meget glad ved at se jer begge to. Drachmann har jeg ikke set. Han er rejst lige ned til Wien; og dette var det, at Fru Drachmann vilde meddele mig.

I Dag har vi Forår her med dejlig Solskin og tørre Gader. Sådant Vejr har vi nu haft en Ugestid. Men jeg kan tænke mig, at du er for optaget af din Fødselsdag til at høre på et langt Brev; og da jeg heller ikke har noget nyt at fortælle, må det være nok med disse Linjer.

Hils nu Moder og Hans mange Gange fra mig, og hav det rigtig godt på din Fødselsdag og i hele det nye År. Og så til sidst et Kys

fra
Fa'er.

 
[1] jf. Johanne Elisabeths fødsel 4.2.1884 i Hjørlunde. tilbage
[2] Fødselsdagsbrev til Hans: Hans var født 28.10.1886 på Havreholm. Brevet kendes ikke. tilbage
[3] Fru Drachmann: Emmy D. Hun var sammen med sin mand, Holgr Drachmann, i efteråret 1890 flyttet fra Hellebæk til Gammel Kongevej 164, 2. sal. Hendes samliv med Holger D. ophørte i 1892, men de blev først skilt i 1903. tilbage
[4] Brev: kendes ikke. tilbage