Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin. 5. november 1890

jeg arbejder nu godt og regelmæssigt


Onsdag. [5.11.18901]
Louisenstrasse 51.
Berlin

Kære Johanne!

I Dag vil jeg skrive til dig, for at du ikke skal føle dig som Stedbarn, siden Hans fik Brev2 sidst. Jeg har jo hørt fra Moder, at det stadig går dig godt i Skolen; og du kan tro, at jeg er glad derved. Lad mig se, at du bliver ved at være rigtig flink og flittig, så Moder kan få megen Glæde af dig. Jeg er jo i det hele glad ved, at Moder stadig kan skrive til mig, at både du og Hans er gode og lydige Børn. Jeg vilde rigtignok blive meget bedrøvet, dersom jeg skulde høre, at I gjorde Moder Sorg. Nu har jeg været borte i en hel Måned, og når der så er gået en Måned til, så er der ikke langt til Julen. Jeg vilde meget gjærne hjem og spise Julegrøden med jer; men det kommer nu 2 an på, om jeg får Råd dertil. Kommer jeg ikke hjem til Julen, så kommer jeg i hvert Fald hjem en Ugestid eller to i Februar; så skal jeg følge med dig til Danseskolen og se, hvor dygtig du er bleven.

Du og Hans har vel næsten glemt Fader, så længe er det jo siden, at vi såes. Dog tænker jeg tidt på, at I vistnok husker på mig, når I tager Salt til Maden. For så plejer I jo at bruge mine Ord: Godt med Salt!

Vil du hilse Moder mange Gange og takke hende for Brev og Aviser. Vil du også sige hende, at hun i Løbet af Måneden skal få nogle Penge, så hun behøver ikke at knibe. Kan du også huske at sige hende, at hun endelig må pakke Aviserne ind i stærkere Papir; thi en af Pakkerne fik jeg med Omslaget√ i ganske sønderrevet Tilstand, så Adressen næppe kunde læses. At "Krøniker" er udkommen3 kan vist ikke interessere dig; men dersom der er et Expl tilovers, må du bede Moder at sende Tante Lisbeth4 det. Fra Erik5 har jeg allerede fået et Par 3 Ord med Tak for Bogen.

Jeg venter snart at høre et Par Ord fra Farbror Valdemar6, som jeg skrev til forleden. Dersom du ser ham, vil du så hilse ham fra mig.

Jeg har det godt og føler mig så rask, så min Appetit næsten forfærder mig på min Portemonaie's Vegne. Vejret er da også fortræffeligt her, og jeg er stadig rigtig godt fornøjet med mit Værelse. Næste Gang skal jeg huske at fortælle lidt mere om mig selv, for nu må du have nok for i Dag.

Lev nu vel allesammen og vær kærligt hilset af

Fa'er.

Bliv ikke vred over dette lille Brev; men jeg skal ud at spasere mig en lang Tur, inden det bliver helt mørkt, da jeg har siddet inde hele Dagen. Sig til Mo'er, at jeg nu arbejder godt og regelmæssigt.

 
[1] jf. udgivelsen af Krøniker og "borte i en hel Måned"; HP rejste til Berlin 5.10.1890 på det Anckerske legat. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] Krøniker udkom 24.-30.10.1890. tilbage
[4] Lisbeth var i 1890 musiklærerinde og boede hos sin ældre søster Inger, der var forstanderinde på Børnehjemmet på Vodroffsvej. tilbage
[5] Erik var praktiserende læge og boede Vimmelskaftet 47. tilbage
[6] Valdemar var boghandlermedhjælper og boede Pilestræde 36. tilbage