Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
1. november 1885

Dedikation

Til Johanne Pontoppidan
d. 1st Novb. 1885
fra din hengvn.
Fader.