Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Charlottenlund. 15. januar 1934

helst leve lidt endnu

15 Januar 34.1

Kære Niels Jeppesen!

Det var en meget trist Efterretning2, jeg fik fra Dem. Jeg troede Dem på sikker Vej til Helbredelse, og så har De nu fået et alvorligt Tilbagefald. "Atrofi" lyder ikke godt; men min Læge siger, at det ikke behøver at betyde noget slemt. De er virkelig også altfor ung af Sind til at blive indrulleret i Invalidernes Kompagni, som jeg nu i nogle År har tilhørt. Jeg er netop kommen op af et Sengeleje efter en Åreladning, som skulde hjælpe på min Svimmelhed. Lidt har den også hjulpet; men endnu svingler jeg som en fuld Mand, når jeg går over et Gulv. Måske trimler jeg en skøn Dag om og bliver liggende som C.C. Clausen3 forleden. Jeg vil dog helst leve lidt endnu og følge med i den nye politiske Udvikling, vi åbenbart nu skal igennem, også herhjemme.

Gode Ønsker for Dem selv og Familjen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Lektor Niels Jeppesen / f.T. Viborg Sygehus, Afdl. K. Stue 4. / Viborg"; poststemplet "Charlottenlund 16 JAN 1934". tilbage
[2] Efterretning: noget brev kendes ikke – der kan være tale om en telefonopringning. tilbage
[3] C.C. Clausen: Carl Christian Clausen (1868-13.1.1934), der i 1905 foretog et såkaldt stenografisk interview med Pontoppidan til Hver 8. Dag. tilbage