Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
27. december 1933

skrantende

27.12.33.1

Kære N. J!

I Dag blot denne lille Hilsen med Tak for begge Deres sidste2. Det har glædet mig at høre, at De nu – trods alle literære Genvordigheder – er helt rask. Jeg selv er f.T. skrantende; et rigtigt Nytårsbrev må derfor vente, til jeg bliver frisk igen. Men et Julemærke må jeg dog have afsted til Dem behængt med gode Ønsker for hele Familjen, både ældre og yngre.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] postkort med motiv: "Tjørnesletten ved den slesvigske Sten" [Dyrehaven; Sigvart Werner fot.]; adresseret til "Forfatteren / Hr. Lektor Niels Jeppesen / Erik Menvedsvej / Viborg"; poststemplet "Charlottenlund 27 DECB 1933". tilbage
[2] Deres sidste: NJ skrev 2.11.1933: "[…] takker for "Drengeaarene" […] [Rich.] Bryde skrevet en Kronik om den i Viborg Stifts Folkeblad […] Hvor mange Bind vil Deres Erindringer fylde? […] De talte engang om en lille Pennetegning af Kidde, hvornaar kan den ventes i Erindringerne? […]."
NJ skrev 22.12.1933 på et julekort, at han havde fået afslag fra Carlsbergfondet til trykning af bogen om Harald Kidde. tilbage