Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Freiburg. 2. maj 1912

min hele Habengut i en Kuffert

f.T. Freiburg i.B.1

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Blot et Par foreløbige Linjer med Tak for Deres Brev2, som først sent kom mig i Hænde. Jeg lykønsker i Anledning af Legatet men dog endnu mere på Grund af Deres Giftermål3. Nu har De altså eget 2 Hjem, og uden et sådant er der vist ingen rigtig Lykke for nogen; men det forstår man ofte først, når man har sat det overstyr. Jeg selv lever nu på mine gamle Dage som Vagabond og har min hele Habengut i en Kuffert. Det har sin Charme; men Livet får på den Vis ingen rigtig Virkelighed.

Nu grønnes Skovene omkring Rungsted4, og De går en Sommer imøde, som jeg kan misunde Dem. Jeg vilde allerhelst hjem; men for Helbredets Skyld må jeg blive ude5.

Venligst Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] postkort adresseret til "Forfatteren / Hr. cand. theol. Niels Jeppesen. / Himmeltoft [fejlskrivning for Hummeltoft] / pr. Hørsholm / Dänemark"; poststemplet "Freiburg 2.5(?).12"; frimærket fjernet; tilskrift med anden hånd: "2-5 1912". tilbage
[2] Brev: NJ skrev 10.3.1912: "[…] har faaet det Raben-L. Legat (400.-) […] har læst det alvorlige, sande og skønne Digt i "Politikens" Brandes-Nummer […] læser Lykke-Per […] giftede mig i Julen […] faar nok det Carl Møllerske Legat […]." tilbage
[3] Giftermål: Niels Jeppesen blev gift 26.12.1911 i Frue kirke i København med Karen Wilhelmine Rasmussen, datter af glarmester Harald Emil Rasmussen og hustru Jensine Frederikke Charlotte Kirchhoff. tilbage
[4] Rungsted: Niels Jeppesen havde siden 1909 været lærer på Rungsted kostskole med bopæl på skolen, der dengang lå på Vallerød Banevej. tilbage
[5] Helbredets Skyld: En anden begrundelse var at det var billigere at bo i Tyskland. tilbage