Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Helsingør. 26. januar 1913

søger et lille Hus

f.T. Helsingør.
26.1.13.

Kære Hr. Jeppesen!

Mange Tak for Brev1 og Bog2. Jeg må jo give Dem Ret i, at de små Fortællinger, sammenlignet med Deres store Roman, ikke vejer meget til, og jeg glæder mig over, at De igen har en stor Bog på Vævestolen. At De har måttet opsige Deres Stilling i Rungsted, kommer mig ikke overraskende; jeg forstod på Dem, da vi taltes ved, at den af flere Grunde trykkede Dem, og det er jo derfor dobbelt heldigt, at Deres Forhold nu er sådan, at De 2 kan tage Dem et Pusterum på et År. Så har jo Carl Müller virkelig ikke levet forgæves. Både Kidde og Søiberg har hans Legat3 også været til Nytte.

Tillykke med den lille Pige4. Sådan en Stump er dog alligevel en værdifuldere Gave end Alverdens Legater. Et Ægteskab uden Børn synes mig altid et sørgeligt Vanskud, men i den literære Verden hører et Hjem med Børn jo næsten til Abnormiteterne. Det er da ikke en tom Talemåde, når jeg lykønsker Dem. Jeg selv har nu i adskillige År været Bedstefader og kan om ti År være Oldefader. Det er en besynderlig Fornemmelse!

For Øjeblikket vagabonderer jeg; 3 jeg har ikke noget selvstændigt Hjem og får det næppe foreløbigt. Men helst bliver jeg her i Landet. Jeg er netop på Farten for mulig på disse Kanter at finde et lille ledigt Hus. Men her er næppe noget, der er billigt nok for mig. "Hummeltoft" lyder godt. Det klinger så sommerligt. Så husmands-hyggeligt. Sådan noget er det, jeg søger.

Vær nu venlig hilset, og bring også Deres Hustru en Hilsen og en Lykønskning fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Brev: NJ skrev 8.1.1913: "[…] har faaet Deres Adresse hos Harald Kidde […] til Lykke med Torben og Jytte, beundrer Skildringen af Mads Vestrup […] har faaet en Pige for 3 Maaneder siden […] har sagt op til Sommerferien efter brutale Overgreb fra Skolebestyrerens Side […] min Kone vil hellere være Vaskekone end Præstekone […]." tilbage
[2] Bog: formentlig Hegn og Hytter, Fortællinger, Gyldendal 1911. tilbage
[3] Legat: iflg. Niels Jensen: Litteraturpriser blev forfatteren Carl Møllers såkaldte humoristlegat uddelt til Søiberg i 1908 og til Niels Jeppesen i 1912. Kidde forekommer dog ikke på listen. tilbage
[4] lille Pige: Elin Agnete Sophia Jeppesen, f. 30.9.1912 i Vallerød pr. Hørsholm. tilbage