Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Rørvig. 26. september 1913

Himmelstormere i Hønsegården

Rørvig.
26.9.13.

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Jeg er i denne Tid tvungen Afholdsmand hvad Læsning angår, må derfor nøjes med at sige Dem Tak for den venlige Tilsendelse af Deres nye Bog1 og lykønske Dem til dens Fuldendelse. Jeg glæder mig til at læse den og venter mig meget af den; men jeg tør ikke i Øjeblikket tage fat på √ mange tættrykte Sider.

Jeg siger Dem Tak også for Deres Brev2. De er altså nu kommen nærmere til København; jeg veed ikke, om De føler det som en Vinding, 2 men De har vel forresten nu mange gode Venner der. Jeg boede selv i Gentofte en kort Tid sidste Vinter men kom kun sjelden til Byen. Siden jeg ikke mere tager Del i Selskabslivet, holder jeg mest af den "udenfor Sæsonen". Om Sommeren kan København være prægtig.

Det var mig et stort Savn, at jeg ikke en eneste Gang så' vore fælles Venner Kiddes, mens jeg var i Gentofte. Skylden derfor er min egen. Jeg nåede kun een Gang til Charlottenlund, og da havde jeg glemt hans Adresse. Jo mere jeg får hans sidste store Bog3 på Afstand, des mere vokser den for mine Øjne. Det er et af disse Kæmpelærreder, der skal 3 ses i Formindskelseskikkert.

Skulde De se ham, må De endelig bringe ham en Hilsen fra mig.

Under Deres mange pædagogiske Genvordigheder er det godt for Dem, at De har et Hjem, som De er glad ved, og en lille Pige, som De kan opdrage på. Jeg selv må nu nøjes med at passe Kyllinger. Således ender vi Himmelstormere dog altid i Hønsegården. De vil også komme der!

Vær De og Deres Hjem venligt hilset fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: antagelig Hans og Thomas, 1913. tilbage
[2] Brev: NJ skrev 23.9.1913 fra Stationsvej 13, Gentofte, at han tog pædagogikum ved Ordrup Gymnasium og forhandlede med Mathilde Mann om Oversættelse. tilbage
[3] Bog: antagelig Helten, 1912. tilbage