Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Rigshospitalet. 9. juni 1911

en Sejr må trøste Dem

f.T. Rigshospitalet
9/6 19111

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Jeg overkommer kun at sende Dem en ganske kortfattet Tak for Deres Hilsner2. Imorgen forlader jeg ganske vist Hospitalet; men jeg må vedblivende – og desværre vistnok længe – økonomisere med 2 mine Kræfter. – Det har gjort mig ondt, at De stadig lider så mange Skuffelser og har så megen Modgang. Men De har nu vundet en Sejr alligevel, og dermed må De foreløbig trøste Dem. Vær på det venligste hilset af

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] skrevet på et visitkort. tilbage
[2] NJ skrev 13.5.1911 fra svigerforældrenes lejlighed Bianco Lunos Allé 2B: "Hilsen til Deres Sygeleje […] fik heller ikke Finanslovsstøtte, trods Deres Anbefaling […] bliver paa Skolen og gifter mig nok til Efteraaret […]." tilbage